توضیحات پروژه

موقعیت
مدرس-الهیه
زیر بنا
65000
تعداد طبقات
30
تعداد طبقات مشاعات
6