توضیحات پروژه

هتل پارسيان آزادي خـزر (هتل هایت خزر) در كنـار آبهـاي نيلگـون خـزر و حاشيـه شمالـي جنگلهاي سرسبز شمال قرار دارد. هتـل آزادی خزر در کنـار منطقـه جنگلـی ودر کنار دریا واقع گردیده. هتل خزردارای چشم انداز زیبا رو به جنگل و دریا بوده و در فصل شکوفه های نارنج دارای عطر بهار نارنج در سرتا سر منطقه هتل می باشد.